Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 16, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT LÊN KHẢ NĂNG TẠO CHỒI VÀ RỄ IN VITRO CÂY OẢI HƯƠNG (Lavandula dentata)

Trần Thị Anh Thoa, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trần Hoài Nam

Tóm tắt


Cây oải hương (Lavandula dentata) là loài cây có giá trị kinh tế cao, vừa được trồng làm cây cảnh, vừa được dùng làm hương liệu và thảo dược. Tinh dầu oải hương có tác dụng xua đuổi côn trùng, làm thuốc an thần và có hoạt tính kháng khuẩn. Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của nồng độ BA (Benzyl adenine) và NAA (Naphthylacetic acid) lên khả năng tạo chồi và rễ của cây Lavandula dentata in vitro. Sau 6 tuần nuôi cấy in vitro, kết quả cho thấy môi trường MS (Murashige and Skoog) có bổ sung 1,5 mg/L BA thích hợp cho khả năng hình thành chồi từ đoạn thân chứa mắt ngủ. Sau đó, các mẫu cấy này được cấy chuyền sang môi trường MS có bổ sung 0,75 mg/L BA thích hợp cho quá trình tăng sinh chồi. Các chồi trưởng thành cấy chuyền sang môi trường MS bổ sung 0,75 mg/L NAA thích hợp cho quá trình tạo rễ cây oải hương và  cho tỷ lệ sống cao (78,89%) khi đưa ra vườn trên giá thể xơ dừa.

Từ khóa: BA, NAA , in vitro, oải hương (Lavandula dentata).


Toàn văn: PDF