Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 15, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BÌNH THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Vũ Hoàng Phương

Tóm tắt


Việt Nam nói riêng và các quốc gia phát triển trên thế giới nói chung đang gặp nhiều vấn đề ô nhiễm, trong đó ô nhiễm rác thải mà đặc biệt là rác thải sinh hoạt (RTSH) đang trở thành vấn nạn đáng lo ngại. Nghiên cứu được tiến hành thông qua việc tìm hiểu tình hình kinh tế-xã hội, tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng thu gom và vận chuyển RTSH qua 150 phiếu tại 4 khu phố trên địa bàn phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nghiên cứu còn đề cấp đến việc ứng dụng GIS với mục đích quản lý và đề xuất giải pháp tối ưu góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại địa bàn. Quá trình xây dựng bộ dữ liệu dựa trên việc quan sát, thu thập ý kiến của người dân, nhân viên thu gom, vận chuyển, cán bộ quản lý của 4 khu phố tại phường. Nghiên cứu xây dựng 4 loại bản đồ bao gồm bản đồ điểm, vùng, giao thông, phân bố thùng rác công cộng và quản lý rác thải sinh hoạt. Ngoài ra, nghiên cứu còn đề xuất thêm các vị trí đặt thùng rác công cộng mới và xây dựng lộ trình thu gom RTSH phù hợp hơn với địa bàn trong hoàn cảnh hiện nay.


Từ khóa: GIS, rác thải sinh hoạt, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, bản đồ, tuyến thu gom chất thải.

 


Toàn văn: PDF