Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 13, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA DẦU THỰC VẬT TỚI SỰ SẢN XUẤT SINH KHỐI, SINH TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HOÁ CỦA EXOPOLYSACCHARIDE TỪ NẤM OPHICORDYCEPS SINENSIS

Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thu Tuyết, Bạch Thị Bích Phượng, Trần Minh Trang, Huỳnh Thư, Đinh Minh Hiệp, Nguyễn Tiến Thắng

Tóm tắt


Ophiocordyceps sinensis (đồng danh Cordyceps sinensis) được biết đến là một loài nấm ký sinh côn trùng với nhiều hoạt tính sinh học quan trọng như kháng oxy hóa, đáp ứng miễn dịch và kháng khối u… Tại Việt Nam, sinh khối sợi nấm O. sinensis đã được nuôi cấy nhân tạo trong môi trường lỏng và đã nghiên cứu ứng dụng từ năm 2013. Một số nghiên cứu trước đây chứng minh nấm tiết ra một lượng lớn exopolysaccharide (EPS) giàu hoạt tính sinh học trong môi trường nuôi cấy. Mục đích của nghiên cứu này là nâng cao khả năng sinh tổng hợp EPS của nấm O. sinensis bằng cách bổ sung dầu hướng dương và dầu dừa ở nồng độ từ 1- 5% (v/v), và dầu ô liu ở nồng độ 1 - 10% (v/v) trong môi trường nuôi cấy. Sản xuất sinh khối sợi nấm và EPS của nấm O. sinensis tăng lên đáng kể so với môi trường không bổ sung dầu thực vật. Hiệu suất thu nhận EPS của các môi trường chứa 5% ô liu, 3% dầu hướng dương và 4% dầu dừa lần lượt là 5,95 g/L, 2,56 g/L và 2,43 g/L. Bên cạnh đó, hoạt tính bắt gốc tự do ABTS (2,2'- azino - bis (3 – ethylbenzothiazoline – 6 - sulphonic acid) của EPS tách chiết từ môi trường chứa 5% olive tăng đáng kể so với EPS đối chứng. Như vậy, dữ liệu đã chứng minh dầu thực vật có khả năng kích thích sản xuất EPS của nấm O. sinensis và nâng cao hoạt tính kháng oxy hóa in vitro của EPS. Kết quả nghiên cứu tạo cơ sở khoa học để khai thác hiệu quá nguồn EPS từ nấm O. sinensis trong tương lai.

Từ khóa: Ophiocordyceps sinensis, exopolysaccharide, nuôi cấy lỏng, ABTS (2,2'- azino - bis (3 – ethylbenzothiazoline – 6 - sulphonic acid))


Toàn văn: PDF