Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 19, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT ENZYME TAQ DNA POLYMERASE Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Hồ Viết Thế, Nguyễn Minh Phương, Ngô Thị Kim Anh

Tóm tắt


Enzyme chịu nhiệt Thermus aquaticus DNA polymerase (Taq pol) là một thành phần quan trọng trong phản ứng khuếch đại gen (PCR). Trong nghiên cứu này, plasmid pAKTaq chứa gen mã hóa Taq pol được biến nạp thành công vào vi khuẩn E. coli BL21. Tiếp sau đó, điều kiện biểu hiện của Taq pol được xác định bằng cách cảm ứng với IPTG 1 mM trong 6 giờ ở 30 °C. Phản ứng PCR được sử dụng để đánh giá hoạt tính tương đối của enzyme thu được, kết quả cho thấy enzyme thu được có thể sử dụng trong phản ứng PCR để khuếch đại các DNA mục tiêu từ vi khuẩn, thực vật và động vật. Kết quả nghiên cứu này là tiền đề để sản xuất enzyme Taq pol có giá thành rẻ ở quy mô phòng thí nghiệm.

Từ khóa: E. coli, enzyme, PCR, Taq DNA polymerase


Toàn văn: PDF