Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 19, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆU QUẢ KHÁNG VI SINH VẬT TRÊN BỀ MẶT SÀN CÁC BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG NAM CỦA DUNG DỊCH NANO BẠC TINH DẦU SẢ

Nguyễn Xuân Hoàn, Lương Thị Tú Uyên, Nguyễn Thanh Quảng, Lương Quý Phương, Huỳnh Như Thảo, Vũ Ngọc Bội, Dương Hồng Quân, Hoàng Thái Hà, Trần Quốc Đảm, Đặng Xuân Cường

Tóm tắt


Bài báo tập trung vào đánh giá hiệu quả kháng vi sinh vật (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albican, Aspergillus niger, Salmonella typhi) bề mặt sàn 03 bệnh viện (Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Đa Khoa, Bệnh viện Y học cổ truyền) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của dung dịch nano bạc tinh dầu sả. Trong từng bệnh viện, mẫu được lấy ở 5 vị trí (4 góc và trung tâm sàn) của 3 phòng bệnh và thời gian lấy mẫu cách nhau 15 phút (0, 15 và 30 phút). Kết quả cho thấy, dung dịch nano bạc tinh dầu sả có hiệu quả kháng vi sinh vật trong khoảng thời gian 30 phút ở cả 3 bệnh viện. Sau 15 phút phun sàn, bình quân số lượng S. aureus giảm 57%, E. coli giảm 51%, C. albican giảm 64%, A. niger giảm 60% và S. typhi giảm 56% so với số lượng vi sinh vật tương ứng từng chủng ban đầu khi chưa phun sàn. Sau 30 phút, tất cả có sự phát triển nhẹ về số lượng nhưng vẫn đạt ngưỡng hiệu quả về tiêu diệt vi sinh vật. Dung dịch nano bạc tinh dầu sả có tiềm năng trong việc kháng khuẩn ở sàn bệnh viện. Tuy nhiên, để sử dụng dung dịch nano bạc tinh dầu sả như nhân tố tẩy rửa bề mặt sàn bệnh viện thay thế cho chất hóa học thì cần phải có những nghiên cứu sâu hơn.

Từ khoá: Nano bạc, tinh dầu sả, kháng vi sinh vật, bề mặt sàn bệnh viện.


Toàn văn: PDF