T. 18, S. 1 (2019)

Mục lục

Bài viết

PHÂN LẬP VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN TỪ CÂY GIAO (Euphorbia tirucalli) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Dương Thúc Huy, Trần Thị Lệ Minh, Võ Thị Thu Oanh 3
PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TINH DẦU CỦ NÉN (Allium schoenoprasum L.) ĐƯỢC TRỒNG Ở QUẢNG TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GC/MS-TOF Tóm tắt PDF
Tran Nguyen An Sa, Nguyen Van Muoi Mot, Nguyen Tri Thuc, Nguyen Thi Diem Thu 12
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MULTIPLEX PCR TRONG PHÁT HIỆN VI KHUẨN Salmonella sp. VÀ Staphylococcus aureus GÂY NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Luân, Lường Thị Hiếu, Cao Nguyễn Khánh Linh 23
XÂY DỰNG THANG ĐO CHUẨN HÓA ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG HỌC SINH VỀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Kỳ, Lê Văn Thăng, Nguyễn Tuấn Anh 36
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO LŨ ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC, AN GIANG Tóm tắt PDF
Đinh Đại Gái, Ngô Thị Phương Anh 46
THU HỒI ĐỒNG KIM LOẠI TỪ BÙN THẢI NHÀ MÁY BO MẠCH ĐIỆN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN TRONG DUNG DỊCH AMONIAC Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Khánh Hoàng, Dương Nguyễn Cẩm Tú, Võ Thị Ngọc Trâm 66
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH HỖN HỢP PHÈN KEO TỤ TỪ QUẶNG ĐUÔI BAUXITE TẠI MỎ BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc Mai, Trần Thị Thúy Nhàn, Nguyễn Thị Thủy 74
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MÀU NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM HOẠT TÍNH BẰNG KEO TỤ - TẠO BÔNG VỚI SẮT SUNPHAT/ZEOLITE Tóm tắt PDF
Phan Kiêm Hào, Nguyễn Xuân Hoàn, Lê Huy Bá 83
TÁC ĐỘNG CỦA TỶ LỆ BUTYLACRYLATE/STYRENE TRONG POLYMER LÕI ĐẾN NHỰA NHŨ TƯƠNG STYRENE-ACRYLIC VỚI CẤU TRÚC LÕI–VỎ Tóm tắt PDF
Nguyễn Hưng Thủy 91
KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ LÝ TRONG QUÁ TRÌNH Ủ CHƯỢP CÁ CƠM Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiếu 98
ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ CÁNH TAY MÁY SONG SONG Tóm tắt PDF
Lê Minh Thanh, Văn Tấn Lượng, Lê Khắc Sinh 105
TÌM KIẾM ẢNH DỰA TRÊN ĐỒ THỊ MÔ TẢ ĐẶC TRƯNG THỊ GIÁC Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thịnh, Đinh Thị Mận, Nguyễn Thế Hữu, Lê Trung Thư, Văn Thế Thành 118
PHÂN LỚP VĂN BẢN TIẾNG VIỆT TỰ ĐỘNG THEO CHỦ ĐỀ Tóm tắt PDF
Mạnh Thiên Lý, Vũ Văn Vinh, Nguyễn Văn Lễ, Lâm Thị Họa Mi, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Dương Thị Mộng Thùy 129
MỘT PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU DỮ LIỆU ẢNH DỰA TRÊN CÂY PHÂN CỤM ĐA NHÁNH CÂN BẰNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Phương Hạc, Văn Thế Thành 140
SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Hương Thảo 154