T. 15, S. 1 (2018)

Mục lục

Bài viết

SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ TỪ HỖN HỢP BÃ SẮN VÀ CÁM GẠO BẰNG TRÙN QUẾ Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc Mai, Trương Thị Diệu Hiền, Lê Vân Anh, Từ Thị Nam Phi 3
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRÊN NÔNG TRƯỜNG CAO SU TẠI ĐỒNG NAI VÀ CỦ CHI Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Dieu Hien, Tran Thi Thuy Nhan 12
SỰ HẤP PHỤ SULFUR HEXAFLOURIDE CỦA ZEOLITE 13X ĐÃ ĐƯỢC BIẾN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRAO ĐỔI CATION KIM LOẠI Tóm tắt PDF
Tran Hoai Lam, Quach Nguyen Khanh Nguyen 24
TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANO TRONG XÂY DỰNG Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Tiến, Giang Ngọc Hà, Võ Phạm Phương Trang, Vũ Bảo Khánh 34
PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VI KHUẨN SINH BACTERIOCIN KHÁNG VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS GÂY BỆNH TRÊN TÔM Tóm tắt PDF
Phạm Minh Tuan, Nguyen Thi Hong Phan, Tran Anh Thu 46
NGHIÊN CỨU TẠO CHỒI IN VITRO CÂY HOA HỒNG TỶ MUỘI (Rosa chinensis Jacq. Var. minima Redh.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Quỳnh Thơ, Nguyễn Duy Khánh, Huỳnh Thị Ánh Sang, Từ Văn Út, Trương Quỳnh Yến Yến, Nguyễn Thành Luân, Trịnh Thị Hương 57
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG LÊN SỰ TĂNG SINH VÀ PHÁT SINH HÌNH THÁI CỦA MÔ SẸO CÓ NGUỒN GỐC TỪ TỬ DIỆP CÂY BÁ BỆNH (Eurycoma longifolia) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Dược, Đỗ Đăng Giáp, Trịnh Thị Hương, Trần Trọng Tuấn 65
ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BÌNH THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Vũ Hoàng Phương 76
XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN THỊT HEO VÀ THỊT BÒ TRONG THỰC PHẨM BẰNG KỸ THUẬT MULTIPLEX-PCR Tóm tắt PDF
Hồ Viết Thế, Hồ Lê Quỳnh Trinh, Phạm Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Hiếu Thuyên, Ngô Thị Kim Anh 87
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT TRÀ BỤT GIẤM HÒA TAN Tóm tắt PDF
Đặng Thị Yến, Đặng Quốc Tiến 95
ĐỊNH LƯỢNG 5-HYDROXYMETHYLFURFURAL TRONG MẬT ONG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC-DAD) Tóm tắt PDF
Dương Đình Chung, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Hữu Khánh Quan, Trần Nguyễn An Sa, Nguyễn Văn Hòa 106
ĐÁNH GIÁ SO SÁNH CÁC GIẢI PHÁP DUY TRÌ KẾT NỐI CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG GIÓ DFIG KHI LƯỚI BỊ SỰ CỐ Tóm tắt PDF
Văn Tấn Lượng, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trần Hoàn 114
ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP VÀ TẦN SỐ DỰA TRÊN CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN DROOP CHO CÁC BỘ NGHỊCH LƯU KẾT NỐI SONG SONG TRONG LƯỚI SIÊU NHỎ Tóm tắt PDF
Lê Thanh Tới, Phạm Thị Xuân Hoa, Hoàng Đắc Huy 127
MÔ PHỎNG SỐ QUÁ TRÌNH HÀN MA SÁT QUAY CỦA HỢP KIM TITAN Tóm tắt PDF
Hồ Thị Mỹ Nữ, Phạm Văn Toàn, Lý Thanh Hùng, Phan Hoàng Phụng 140
CẢI TIẾN THUẬT TOÁN K-MEANS VÀ ỨNG DỤNG HỖ TRỢ SINH VIÊN CHỌN CHUYÊN NGÀNH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Lễ, Mạnh Thiên Lý, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Thanh Thủy 152