T. 12, S. 1 (2017)

Mục lục

Bài viết

PREPARATION OF CELLULOSE COATED HYDROGELS FOR CONTROLLED DRUG RELEASE Tóm tắt PDF
Pham Thi Phuong Thuy, Yeoung-Sang Yun 03
KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN CHITOSAN BẰNG CELLULASE TẠO CHITOOLIGOSACCHARIDE Tóm tắt PDF
Bùi Văn Hoài, Đào An Quang, Nguyễn Thị Nam Phương, Võ Đình Nguyên, Trần Thị Kim Quyên, Ngô Đại Nghiệp 11
KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH TẠO CHẾ PHẨM BROMELAIN DẠNG BỘT TỪ PHU PHẨM DỨA Tóm tắt PDF
Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Đỗ Thị Hoàng Tuyến, Nguyễn Thị Như Phượng 19
XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ WEB-GIS ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt PDF
Trần Đức Thảo, Trương Thị Diệu Hiền 33
TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ Fe3O4/SiO2 DÙNG ĐỂ XỬ LÝ Cr(VI) TRONG NƯỚC THẢI Tóm tắt PDF
Bùi Thu Hà, Hồ Tấn Thành 43
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ LÊN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NƯỚC SƯƠNG SÁO ĐÓNG LON Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Diệu Hiền, Hoàng Thị Trúc Quỳnh 50
SO SÁNH HIỆU QUẢ TRÍCH LY CHẤT MÀU BETACYANIN TỪ VỎ QUẢ THANH LONG BẰNG VI SÓNG VÀ SIÊU ÂM Tóm tắt PDF
Mạc Xuân Hòa, Nguyễn Lâm Nhu, Nguyễn Thị Hồng Hạnh 59
SYNTHESIS OF CALCIUM SILICATE HYDRATE (CSH) FROM VIETNAM RICE HUSH Tóm tắt PDF
Phạm Trung Kien, Phan Viet Hoang, Huynh Dai Phu, Nguyen Van Tam, Ngo Vo Ke Thanh, Nguyen Hoc Thang, Hirofumi Hinode 67
XÁC ĐỊNH SALBUTAMOL TRONG MẪU THỊT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ (GC/MS) Tóm tắt PDF
Trần Nguyễn An Sa, Nguyễn Trang Vi Hậu 73
EVALUATION ON ENGINEERING PROPERTIES OF GEOPOLYMERS FROM BOTTOM ASH AND RICE HUSK ASH Tóm tắt PDF
Nguyen Hoc Thang, Nguyen Van Phuc 81
NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH CẤP ĐÔNG CÁ TRA FILLET TRÊN BĂNG CHUYỀN IQF Tóm tắt PDF
Đỗ Hữu Hoàng 89
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH ANTHOCYANIN HIỆU QUẢ TỪ HÀNH TÍM, HÀNH LÁ, TỎI TÍA, CẦN TÂY, CẦN TA Tóm tắt PDF
Kiều Thị Nhi, Nguyễn Tuấn Kiệt, Hoàng Thị Ngọc Nhơn 100
CHIẾT COLLAGEN TỪ DA CÁ HỒI (Oncorhynchus mykiss) BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC Tóm tắt PDF
Lê Phan Thùy Hạnh, Trần Quyết Thắng 108
NGHIÊN CỨU CHỌN NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ CHỨA PROTEASE HOẠT TÍNH CAO VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA ENZYME Tóm tắt PDF
Trần Quốc Đảm, Đào Thị Tuyết Mai 118
PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ CẢNH BÁO SỰ THAY ĐỔI CỦA WEBSITE Tóm tắt PDF
Vũ Đức Thịnh, Trần Đắc Tốt, Vũ Văn Minh 125