T. 19, S. 1 (2019)

Mục lục

Bài viết

EFFECTS OF PLANT GROWTH REGULATORS ON THE SHOOT MULTIPLICATION AND ROOT FORMATION OF Violar tricolor L. Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Hương, Nguyễn Hải Sơn, Lý Thị Xuân Thảo, Trần Trọng Tuấn 03
AFFORDABLE METHOD FOR WATER CONTACT ANGLE MEASUREMENT Tóm tắt PDF
Giang Ngoc Ha, Tran Thi Tuyet Trinh, Nguyen Xuan Truyen, Huynh Van Tien, Tran Hoai Lam 11
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỂU HÒA TĂNG TRƯỞNG THỰC VẬT ĐẾN KHẢ NĂNG TẠO MÔ SẸO TỪ THÂN VÀ LÁ IN-VITRO CỦA CÂY OẢI HƯƠNG (Lavandula dentata) Tóm tắt PDF
Trần Thị Anh Thoa, Trịnh Thị Hương, Lê Thị Thúy, Nguyễn Thị Tuyết Nhung 19
NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG VÀ RA HOA CỦA MẶC CHU LAN ĐỎ NHUNG (Hippeastrum equestre Herb) TRỒNG TRÊN NỀN ĐẤT CÁT PHA Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Kỳ, Lê Thị Hồng Phượng, Võ Minh Thứ, Nguyễn Kim Thoa 28
TUYỂN CHỌN NẤM MỐC SINH ENZYME CHITOSANASE PHÂN LẬP TỪ ĐẤT MỘT SỐ VÙNG THUỘC NAM BỘ Tóm tắt PDF
Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Phạm Thị Phương Thùy, Phạm Thị Kim Ngân 38
KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN CARBON VÀ NITROGEN KHÁC NHAU Ở MÔ HÌNH IN VITRO LÊN KHẢ NĂNG TỔNG HỢP NHỰA SINH HỌC POLY-β- HYDROXYBUTYRATE (PHB) CỦA DÒNG VI KHUẨN Rhizobium gallicum M40.1 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Luân, Trần Mỹ Hiếu 50
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH THU NHẬN VÀ BÁN TINH SẠCH CHITOSANASE TỪ NẤM MỐC Aspergillus toxicarius Tóm tắt PDF
Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Thùy Trang 59
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH OXY HÓA NÂNG CAO ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN Tóm tắt PDF
Trương Minh Trí, Nguyễn Tô Quốc Chung, Nguyễn Thị Xuân Quý 69
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP HỆ EPOXY VI NHŨ TƯƠNG ỨNG DỤNG LÀM SƠN NƯỚC TRÊN KIM LOẠI Tóm tắt PDF
Võ Thị Nhã Uyên 80
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT CHANH GIA VỊ Tóm tắt PDF
Đặng Thị Yến, Nguyễn Bảo Giang, Tô Văn Nhật Phi 93
NGHIÊN CỨU TINH SẠCH FUCOIDAN THU NHẬN TỪ RONG Ceratophyllum submersum Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Ngọc Nhơn, Võ Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Trí Khôi 104
LOẠI BỎ PHI COLLAGEN TRÊN DA CÁ NGỪ VÂY VÀNG BẰNG DUNG DỊCH NaOH Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Bỉnh, Trần Phương Kiều 114
TÌM KIẾM ẢNH DỰA TRÊN ĐỒ THỊ MÔ TẢ ĐẶC TRƯNG KHÔNG GIAN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thịnh, Đinh Thị Mận, Nguyễn Thế Hữu, Nguyễn Thị Định, Văn Thế Thành 125
TỔNG QUAN VỀ ƯỚC LƯỢNG MỨC ĐỘ CẢM XÚC CỦA NGƯỜI QUA BIỂU CẢM KHUÔN MẶT VÀ HƯỚNG TIẾP CẬN DỰA TRÊN ẢNH NHIỆT Tóm tắt PDF
Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Phương Nam 136
MÔĐUN BẤT BIẾN DƯỚI TỰ ĐẲNG CẤU CỦA BAO TỔNG QUÁT Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Tiến 150