Chi tiết về Tác giả

Anh, Ngô Thị Kim

  • T. 15, S. 1 (2018) - Bài viết
    XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN THỊT HEO VÀ THỊT BÒ TRONG THỰC PHẨM BẰNG KỸ THUẬT MULTIPLEX-PCR
    Tóm tắt  PDF