Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

H

Hoa, Phạm Thị Xuân, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hoa, Trần Quỳnh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hoa, Võ Thị Tuyết
Hoang, Phan Viet, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Hoài, Bùi Văn, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hoàn, Nguyễn Xuân, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Hoàn, Nguyễn Xuân, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hoàn, Trần, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Hoàn, Trần, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hoàn, Trần
Hoàng, Nguyễn Khánh, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Hoàng, Nguyễn Khánh, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Hoàng, Đỗ Hữu, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Huy, Dương Thúc, Ho Chi Minh City University of Education
Huy, Hoàng Đắc
Huy, Nguyen Nhat, HCM City University of Technology, VNU-HCM
Huyền, Nguyễn Thị Thu, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hướng, Nguyễn Văn, Viện Nghiên cứu Hải Sản
Hường, Vũ Thị, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Hường, Vũ Thị Thanh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Hưng, Nguyễn Viết, Trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
Hương, Lê Thị Thanh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Hương, Lê Thị Thanh, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Hương, Nguyễn Thúy, Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM
Hương, Nguyễn Thúy, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

101 - 125 trong số 426 mục    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>