Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

T

Tam, Nguyen Van, Research Laboratories Center Saigon Hi-Tech Park
Tâm, Ngô Thị Hồng, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Tùng, Mai Hùng Thanh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Tú, Cao Thị Cẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Tú, Dương Nguyễn Cẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Tốt, Trần Đắc
Tới, Lê Thành, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Tới, Lê Thanh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Thang, Nguyen Hoc, Ho Chi Minh City University of Food Industry (HUFI)
Thang, Nguyen Hoc, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Thanh, Dang Van, TNU - Unviersity of Medicine and Pharmacy
Thanh, Lê Thị Vĩnh, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Thanh, Lê Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Thanh, Ngo Vo Ke, Research Laboratories Center Saigon Hi-Tech Park
Thanh, Thai Doan, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Thanh, Thái Doãn, Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCMrường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Thanh Hà, Lê Thị, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Thao, Nguyen Xuan, Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM
Thành, Hồ Tấn
Thành, Văn Thế, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Thùy, Dương Thị Mộng, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Thùy, Phạm Thị Phương, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Thúy, Lê Thị, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Thúy, Nguyễn Thị Ngọc, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Thảo, Huỳnh Thị Hương, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

1 - 25 trong số 119 mục    1 2 3 4 5 > >>