Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 18, S. 2 (2019) REMOVAL OF HYDROGEN SULFIDE IN SYNTHESIZED AIR BY CHEMICAL ABSORPTION IN A PACKED COLUMN Tóm tắt   PDF
Nguyen Thi Thuy, Tran Tien Khoi, Vo Thi Thanh Thuy, Dang Thi Bao Tram, To Ngoc Anh Nguyen, Lam Pham Thanh Hien, Nguyen Thai Anh, Dang Van Thanh, Nguyen Nhat Huy
 
T. 15, S. 1 (2018) SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ TỪ HỖN HỢP BÃ SẮN VÀ CÁM GẠO BẰNG TRÙN QUẾ Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ngọc Mai, Trương Thị Diệu Hiền, Lê Vân Anh, Từ Thị Nam Phi
 
T. 18, S. 1 (2019) SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thị Hương Thảo
 
T. 15, S. 1 (2018) SỰ HẤP PHỤ SULFUR HEXAFLOURIDE CỦA ZEOLITE 13X ĐÃ ĐƯỢC BIẾN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRAO ĐỔI CATION KIM LOẠI Tóm tắt   PDF
Tran Hoai Lam, Quach Nguyen Khanh Nguyen
 
T. 13, S. 1 (2017) SỰ KHÁC NHAU VỀ HÀM DƯỚI VÀ KHỚP NỐI VỎ GIỮA BA NHÓM CHỦNG LOẠI CÁC LOÀI THUỘC GIỐNG LOXOCONCHA SARS, 1866 (CRUSTACEA, OSTRACODA, PODOCOPIDA) Tóm tắt   PDF
Lê Doãn Dũng, Akira Tsukagoshi, Trần Quốc Đảm
 
T. 12, S. 1 (2017) SO SÁNH HIỆU QUẢ TRÍCH LY CHẤT MÀU BETACYANIN TỪ VỎ QUẢ THANH LONG BẰNG VI SÓNG VÀ SIÊU ÂM Tóm tắt   PDF
Mạc Xuân Hòa, Nguyễn Lâm Nhu, Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 
T. 18, S. 2 (2019) SUGARCANE POTENTIAL IN Pleurotus sajor-caju CULTIVATION Tóm tắt   PDF
Truong Thi Dieu Hien
 
T. 12, S. 1 (2017) SYNTHESIS OF CALCIUM SILICATE HYDRATE (CSH) FROM VIETNAM RICE HUSH Tóm tắt   PDF
Phạm Trung Kien, Phan Viet Hoang, Huynh Dai Phu, Nguyen Van Tam, Ngo Vo Ke Thanh, Nguyen Hoc Thang, Hirofumi Hinode
 
T. 18, S. 1 (2019) TÁC ĐỘNG CỦA TỶ LỆ BUTYLACRYLATE/STYRENE TRONG POLYMER LÕI ĐẾN NHỰA NHŨ TƯƠNG STYRENE-ACRYLIC VỚI CẤU TRÚC LÕI–VỎ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hưng Thủy
 
T. 14, S. 1 (2018) TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA ĐẾN GIÁ TRỊ CÔNG TY – NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM VÀ THUÔC LÁ Tóm tắt   PDF
Lê Trương Niệm
 
T. 19, S. 1 (2019) TÌM KIẾM ẢNH DỰA TRÊN ĐỒ THỊ MÔ TẢ ĐẶC TRƯNG KHÔNG GIAN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thịnh, Đinh Thị Mận, Nguyễn Thế Hữu, Nguyễn Thị Định, Văn Thế Thành
 
T. 18, S. 1 (2019) TÌM KIẾM ẢNH DỰA TRÊN ĐỒ THỊ MÔ TẢ ĐẶC TRƯNG THỊ GIÁC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thịnh, Đinh Thị Mận, Nguyễn Thế Hữu, Lê Trung Thư, Văn Thế Thành
 
T. 14, S. 1 (2018) TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH CHƯNG SẤY TRONG KHAI THÁC DẦU ĐẬU PHỘNG TRÊN THIẾT BỊ ÉP NHIỆT QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Quyền, Tiền Tiến Nam, Mạc Xuân Hòa, Đặng Minh Trí
 
T. 16, S. 1 (2018) TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH TRÍCH LY CÓ HỖ TRỢ VI SÓNG POLYPHENOL TỪ VỎ LỤA HẠT ĐIỀU Tóm tắt   PDF
Mạc Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thảo Minh, Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Phương Trang, Lê Thị Mén, Nguyễn Lê Trà My, Trần Thị Thanh Ngọc
 
T. 17, S. 1 (2018) TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TIỆT TRÙNG CHO SẢN PHẨM SỮA HẠT ĐIỀU ĐÓNG LON Tóm tắt   PDF
Mạc Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thảo Minh
 
T. 18, S. 2 (2019) TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY HỢP CHẤT POLYPHENOL TỪ VỎ MÃNG CẦU TA (Annona squamosal L.) SỬ DỤNG ENZYME CELLUCLAST 1,5L. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Dũng, Vũ Thị Thanh Hường
 
T. 13, S. 1 (2017) TỔNG HỢP HỆ NANO HYDROXYPROPYL-BETACYCLODEXTRIN/ALGINATE LÀM VẬT LIỆU MANG THUỐC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Cao Hiền, Tán Văn Hậu, Lê Thị Thanh Vân, Võ Tấn Quốc
 
T. 16, S. 1 (2018) TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG COPOLYMER GHÉP CARBOXYMETHYL CELLULOSE-POLYACRYLONITRILE TỪ CÂY LỤC BÌNH (Eichhornia crassipes) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Cao Hiền, Nguyễn Văn Phúc, Tán Văn Hậu
 
T. 12, S. 1 (2017) TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ Fe3O4/SiO2 DÙNG ĐỂ XỬ LÝ Cr(VI) TRONG NƯỚC THẢI Tóm tắt   PDF
Bùi Thu Hà, Hồ Tấn Thành
 
T. 15, S. 1 (2018) TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANO TRONG XÂY DỰNG Tóm tắt   PDF
Huỳnh Văn Tiến, Giang Ngọc Hà, Võ Phạm Phương Trang, Vũ Bảo Khánh
 
T. 19, S. 1 (2019) TỔNG QUAN VỀ ƯỚC LƯỢNG MỨC ĐỘ CẢM XÚC CỦA NGƯỜI QUA BIỂU CẢM KHUÔN MẶT VÀ HƯỚNG TIẾP CẬN DỰA TRÊN ẢNH NHIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Phương Nam
 
T. 16, S. 1 (2018) THỬ NGHIỆM NƯỚC CHANH DÂY ĐỘ CỒN THẤP BỔ SUNG PROBIOTIC TỪ VI KHUẨN Lactobacillus plantarum LY-78 Tóm tắt   PDF
Huỳnh Phan Phương Trang
 
T. 13, S. 1 (2017) THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT CÀ PHÊ TÚI LỌC Tóm tắt   PDF
Phan Thị Thanh Diệu, Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long, Lữ Thị Mộng Thy, Võ Phạm Phương Trang
 
T. 18, S. 1 (2019) THU HỒI ĐỒNG KIM LOẠI TỪ BÙN THẢI NHÀ MÁY BO MẠCH ĐIỆN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN TRONG DUNG DỊCH AMONIAC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Khánh Hoàng, Dương Nguyễn Cẩm Tú, Võ Thị Ngọc Trâm
 
T. 14, S. 1 (2018) TRÍCH LY PECTIN TỪ CÂY SƯƠNG SÁO (Mesona chinensis Benth) Tóm tắt   PDF
Phan Văn Kim Thi, Trần Thị Hồng Cẩm, Đàm Thị Bích Phượng, Hoàng Thị Trúc Quỳnh
 
101 - 125 trong số 150 mục << < 1 2 3 4 5 6 > >>